TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG PHÚ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN

Ngày tạo: 09/09/2020 16:37:41 | Lượt xem: 626

Ngày 03/9/2020, tại hội trường đơn vị, Trung tâm Y tế Long Phú tổ chức tập huấn triển khai các nội dung trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến, cải tiến năm 2020 cho 35 nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện và 11 Trạm Y tế xã, thị trấn.


Nội dung tập huấn bao gồm: Triển khai quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 38/QĐ-SYT ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Y tế.


Buổi tập huấn nhằm giúp cho đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật, thúc đẩy sáng tạo, sáng kiến trong hoạt động của đơn vị; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin và ảnh: Lê Thị Diệu